#Elanlar

» "Evro-inshaat" şirkətinə xoş gəlmişsiniz. Yeni formada Saytımız artıq istifadədədir. Elanları bu başlıq altında izləyə bilərsiniz.

#Ünvanımız

Bakı-Sumqayıt maqistral yolu-17 km. Tel : (+994 50) 669 60 06


info@evro-inshaat.com

#Tel: (+994 12) 447 47 43

#Fax: (+994 12) 447 47 93

PVA Yapışdırıcları

Pva Yapışdırıcıları

 

Xüsusiyy?tl?ri: PalitroTutkal PVA polivinli asetatl? biryap??d?r?c?d?r. Plastifiyan v? doldurucu t?rkiblidir. Ka??z, taxta v? mebel s?nayesind? geni? ??kild? istifad? olunur. Laz?m olduqda su il? h?ll olunur.
Diqq?t: R22-b?d?n daxilin? dü??rs? sa?laml??a ziyand?r.
T?hlük?sizlik qaydalar?: S2- u?aqlar?n ?lçatmad??? yerd? saxlamal?, S7-möhk? ba?lanm?? qabda saxlanmal?d?r, S24/25-göz v? d?ri il? t?masda t?hlük?lidir.
Saxlama müdd?ti: 0°C-d?n 35°C-y? temperaturda, 2 il.

Xüsusiyyətləri: PalitroTutkal PVA polivinli asetatlı biryapışdırıcıdır. Plastifiyan və doldurucu tərkiblidir.

Kağız, taxta və mebel sənayesində geniş şəkildə istifadə olunur. Lazım olduqda su ilə həll olunur.

Diqqət: R22-bədən daxilinə düşərsə sağlamlığa ziyandır.

Təhlükəsizlik qaydaları: S2- uşaqların əlçatmadığı yerdə saxlamalı, S7-möhkəm bağlanmış qabda saxlanmalıdır, S24/25-göz və dəri ilə təmasda təhlükəlidir.

Saxlama müddəti: 0°C-dən 35°C-yə temperaturda, 2 il.
 

Saytdakı bütün məlumatlar və şəkillər Evro İnşaat şirkətinə məxsusdur.

© 2021 - Evro-inshaat.com