#Elanlar

» "Evro-inshaat" şirkətinə xoş gəlmişsiniz. Yeni formada Saytımız artıq istifadədədir. Elanları bu başlıq altında izləyə bilərsiniz.

#Ünvanımız

Bakı-Sumqayıt maqistral yolu-17 km. Tel : (+994 50) 669 60 06


info@evro-inshaat.com

#Tel: (+994 12) 447 47 43

#Fax: (+994 12) 447 47 93

Plazma Keramika Yapışdırıcısı

«Plazma» Keramika yapışdırıcısı (boz)

Şaquli və üfüqi səthlərdə keramika və digər üzlük plitələr yapışdırıcısı

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, yüksək keyfiyyətli, Nano texnologiyalı, kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, birkomponentli, boz rəngli  keramika yapışdırıcısıdır.

AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993)  “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə  uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu keramika yapışdırıcısı:

 • daxili və xarici məkanlarda;
 • üzlük materialların beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə yapışdırılmasında;
 • köhnə kafelləri qopartmadan kafelin üstündən kafel yapışdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • şaquli səthlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur;
 • yuxarıdan aşağıya doğru keramika və digər üzlük plitələri yapışdırmaq mümkündür;
 • şaxtaya və istiliyə davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə 5-6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, onlar bir gün əvvəl Plazma təmir qarışığı təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır. Tətbiq olunacaq səth eyni zamanda əvvəlcədən nəmləndirilməli və ya Plazma binder astarla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. 25 kq-lıq  tozşəkilli qarışığı 6,0 – 6,5 litr suyun üzərinə ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın. Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitələrin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın  dişli-daraqlı tərəfi ilə daraqlayın. İri ölçülü  plitələrin yapışdırılmasında kombinələşdirilmiş  yapışdırma üsulundan (bu üsulla yapışdırıcı həm səthə çəkilir və daraqlanır, həm də üzlük plitənin arxasına yaxılaraq daraqlanmış səthə yapışdırılır) istifadə olunması tövsiyə olunur.

Səthin üzərinə çəkilmiş qarışığa plitəni yapışdırma müddətini həmin qarışığın üzərinə barmaqla azacıq toxunmaqla (basmaqla) müəyyən edin. Qarışıq barmağa yapışarsa, onda plitələri səthə yapışdırmaq olar. Bu müddət 30 dəqiqədən çox olmamalıdır.  Əgər səthin üzərinə çəkilmiş qarışıq üz bağlayarsa, onda onu sıyırıb atmalı və  həmin səthin üzərinə yenidən qarışıq vuraraq onu daraqlı mala ilə daraqladıqdan sonra plitələr yapışdırılmalıdır.

Hazırlanan qarışıq 3 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışığı istifadə etmək məsləhət görülmür.

Aralıq doldurma işi  divarda 24 saat, döşəmədə isə 48 saatdan sonra icra edilməlidir.

Tövsiyələr. “Plazma” keramika yapışdırıcısı istifadə olunarkən mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən  yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Suhopması yüksək olan keramikalar istifadədən öncə su ilə doydurulmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa qətiyyən su və ya yapışdırıcı əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

İstifadə temperaturu

+50 C - +300 C

Su/quru qarışıq

6,0-6,5  litr su / 25 kq quru qarışıq

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti

3-5 dəqiqə

İstifadə müddəti

3 saat

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

 • divarda
 • döşəmədə

 

24 saatdan sonra

48 saatdan sonra

Qablaşdırma

 2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət  25 kq-lıq kisədə

 

AZS 039-2000  (TS 11140-1993) saylı standartın tələblərinə uyğun olaraq

Test nəticələri

Qabıq bağlama müddəti 

≥10 dəqiqə 

20-30 dəqiqə

Sürüşmə 

<0,5 mm 

0 

Yapışma müqaviməti 

>0,5 N/mm2 

>2,5 N/mm2 

 

Tövsiyə olunan daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və ölçülərə uyğun yapışdırıcının yayılma qalınlığı

Üzlük plıtələrin ölçüləri

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri, mm

Yapışdırıcının  yayılma qalınlığı, mm

15 sm×15 sm-ə qədər

6,0

2,0-3,0

30 sm × 30 sm-ə qədər

8,0

3,0-4,0

30 sm× 30 sm-dən yuxarı

10,0

4,0-5,0

 

Üzlük plitələrin ölçülərindən asılı olaraq  tövsiyə olunan aralıqların eni

Üzlük plitələrin ölçüləri

Aralıqların eni,  mm

15 sm×15 sm-ə qədər

3,0-4,0

30 sm×30 sm-ə qədər

4,0-5,0

30 sm×30 sm-dan yuxarı

5,0-8,0

 

Sərfiyyat

İstifadə zamanı  “Plazma” keramika yapışdırıcısının səthə çəkilmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın dişlərinin ölçülərindən asılı olaraq 1 m2-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la)

Plazma

keramika yapışdırıcısı

(kq)

1 mm qalınlıq üçün

quru qarışığın sərfiyyatı (kq/m2)

Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə)

25 kq üçün

 

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m2)

 

 

 

 

6 mm 

8 mm 

10 mm 

25

1,28

6

1,94

2,46

4,12

 

 

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • yapışdırıcının sement əsaslı və qatqılarla zəngin  olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • isitifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C  temperatur və  50% + 5%  rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur.  Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

 

Evro-inşaat Zəmanət və  texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə  qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Evro-inshaat" şirkəti yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər  istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə  “Evro-inshaat" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Evro-inshaat” şirkətinə müraciət edin! 

 

 

 

 
 

Saytdakı bütün məlumatlar və şəkillər Evro İnşaat şirkətinə məxsusdur.

© 2019 - Evro-inshaat.com